Dalam lakon dramatik diperlukan teks agar lakon dapat berjalan lancar. Teks dikenal sebagai dialog dalam drama. Dimana dialog dalam drama ini harus memiliki…