Barisan tak terhingga geometri adalah himpunan barisan geometri yang terdiri dari bilangan-bilangan tak terhingga banyaknya. Untuk barisan tak hingga bilangan 1, 2, 4, 8, ……