Ketika Anda membaca berita di koran atau di Internet, mendengarkan berita di radio atau menonton berita di televisi, tidak jarang dijumpai berbagai berita yang menjadi…